ul. Woźnicza 37, 54-313 Wrocław

ul. Woźnicza 37, 54-313 Wrocław

Metodologia naszej pracy

Proces współpracy

Każde nowe zadanie podlega indywidualnej ocenie oraz warunkom brzegowym. Dlatego przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy przy projekcie, staramy się dokładnie wysłuchać próśb oraz życzeń naszych klientów, tak aby w pełni profesjonalnie sprostać wymaganiom.

W dalszym kroku zespół przydzielony do zadania spotyka się, aby omówić podstawowe założenia projektu, przeanalizować różne możliwości rozwiązania problemu (w szczególności te, które spowodują lepszy wynik ekonomiczny inwestycji). Tylko wysokiej jakości proces planowania, który znajduje odzwierciedlenie w indywidualnych dyskusjach koordynacyjnych ze wszystkimi uczestnikami, może prowadzić do optymalizacji procesu projektowego.

W naszym słowniku nie istnieje zwrot „nie da się”. Zawsze się da. Pytaniem podstawowym jest jednak skutek ekonomiczny. W projektowaniu istnieją zawsze różne warianty podejść i rozwiązań problemu. Każde z nich potrafimy uzasadnić wskazując jednocześnie rozwiązanie najlepsze, z punku widzenia oczekiwań klienta.

Oprogramowanie

Jakich narzędzi używamy

W naszej pracy staramy się używać najnowszych narzędzi dostępnych na rynku. Jesteśmy nastawieni na wielozadaniowość oraz szerokie spektrum usług. W codziennej pracy używamy następującego oprogramowania:

Dokumentacja

Przykłady realizowanych przez nas rysunków

Poniżej przedstawiamy przykłady naszej dokumentacji rysunkowej (rysunki szalunkowe i zbrojeniowe). Na życzenie jesteśmy również w stanie udostępnić Państwu przykłady raportów statycznych.

Dane kontaktowe

SYBILSKI WESOŁY AND PARTNERS CONSTRUCTION SP. Z. O. O.

Woźnicza 37
54-313 Wrocław
tel: +48 71 7156890
e-mail: biuro@biuro-swp.pl

KRS: 0000651387
NIP: 8943090920
REGON: 366035800